Termin dostawy Towaru wynosi maksymalnie 1-2 dni roboczych, chyba że w opisie danej transakcji podano inaczej.  Początek biegu terminu dostawy Towaru liczy się w następujący sposób:  w przypadku wyboru przez Ciebie sposobu płatności przelewem - od dnia zaksięgowania się płatności albo płatności za pomocą systemu PayPal - od dnia uznania płatnością rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie Paypal Sprzedającego.   Ważne! Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin dostawy oznacza, że w tym terminie powinieneś już otrzymać Towar (na ten termin składa się czas kompletowania przesyłki przez nas oraz czas jej dostarczenia przez przewoźnika).

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego Bank: mBank 41 1140 2004 0000 3102 7946 7343