INNOWE Sp. z o.o.

ul. Chmielna 21 lok. 103

15-471 Białystok

NIP 5423385180

REGON 384936698

Numer KRS 0000815526

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wysokość kapitału zakładowego 25 000,00 zł

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego Bank: mBank 41 1140 2004 0000 3102 7946 7343